เครื่องคิดเลขมัธยฐานเศษส่วน

ใช้เครื่องคำนวณค่ามัธยฐานเศษส่วนแบบออนไลน์อย่างง่ายของเราเพื่อค้นหาค่าช่วงของชุดตัวเลขใด ๆ

วิธีใช้เครื่องคิดเลขมัธยฐานเศษส่วน

ขั้นตอนที่ 1

ป้อนชุดตัวเลขของคุณในช่องป้อนข้อมูล ตัวเลขจะต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

ขั้นตอนที่ 2

กด Enter บนแป้นพิมพ์หรือบนปุ่มคำนวณ

ขั้นตอนที่ 3

คุณจะเห็นผลทันที ตอนนี้คุณสามารถคัดลอกและใช้งานได้

ค่ามัธยฐานเศษส่วนในคณิตศาสตร์คืออะไร

ค่ามัธยฐานของเศษส่วน: จำนวนมัธยฐานคือจำนวนที่อยู่ตรงกลางของจำนวนที่เป็นระเบียบ (ในกรณีที่จำนวนของตัวเลขเป็นเลขคี่) ถ้าจำนวนตัวเลขในซีรีส์เท่ากันแถวมัธยฐานจะเป็นครึ่งหนึ่งของผลรวมของสองจำนวนที่ยืนอยู่ตรงกลางของอนุกรมที่เป็นระเบียบ