เครื่องคิดเลขมัธยฐานเศษส่วน

ใช้เครื่องคำนวณค่ามัธยฐานเศษส่วนแบบออนไลน์อย่างง่ายของเราเพื่อค้นหาค่าช่วงของชุดตัวเลขใด ๆ


คำนวณค่ามัธยฐาน

ป้อนหรือวางชุดตัวเลขของคุณที่นี่


อินพุตไม่ถูกต้อง
รวม:
หมายถึง:
ค่ามัธยฐาน:

แบ่งปันเครื่องคิดเลขมัธยฐาน

เพิ่มในบุ๊กมาร์ก

เพิ่มเครื่องคำนวณค่ามัธยฐานในบุ๊กมาร์กของเบราว์เซอร์ของคุณ


1. สำหรับ Windows หรือ Linux - กด Ctrl + D

2. สำหรับ MacOS - กด Cmd + D

3. สำหรับ iPhone (Safari) - แตะค้างไว้ จากนั้นแตะ เพิ่มบุ๊กมาร์ก

4. สำหรับ Google Chrome - กด 3 จุด ที่ด้านบนขวาจากนั้นกด เครื่องหมายดาววิธีใช้เครื่องคิดเลขมัธยฐานเศษส่วน

1

ขั้นตอนที่ 1

ป้อนชุดตัวเลขของคุณในช่องป้อนข้อมูล ตัวเลขจะต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

2

ขั้นตอนที่ 2

กด Enter บนแป้นพิมพ์หรือบนปุ่มคำนวณ

3

ขั้นตอนที่ 3

คุณจะเห็นผลทันที ตอนนี้คุณสามารถคัดลอกและใช้งานได้

ค่ามัธยฐานเศษส่วนในคณิตศาสตร์คืออะไร

ค่ามัธยฐานของเศษส่วน: จำนวนมัธยฐานคือจำนวนที่อยู่ตรงกลางของจำนวนที่เป็นระเบียบ (ในกรณีที่จำนวนของตัวเลขเป็นเลขคี่) ถ้าจำนวนตัวเลขในซีรีส์เท่ากันแถวมัธยฐานจะเป็นครึ่งหนึ่งของผลรวมของสองจำนวนที่ยืนอยู่ตรงกลางของอนุกรมที่เป็นระเบียบ