เครื่องคิดเลขระดับกลาง

ใช้เครื่องคำนวณระดับกลางออนไลน์อย่างง่ายของเราเพื่อค้นหาค่าระดับกลางของชุดตัวเลขใด ๆ

แบ่งปันเครื่องคิดเลขมัธยฐาน

เพิ่มในบุ๊กมาร์ก

เพิ่มเครื่องคำนวณค่ามัธยฐานในบุ๊กมาร์กของเบราว์เซอร์ของคุณ


1. สำหรับ Windows หรือ Linux - กด Ctrl + D

2. สำหรับ MacOS - กด Cmd + D

3. สำหรับ iPhone (Safari) - แตะค้างไว้ จากนั้นแตะ เพิ่มบุ๊กมาร์ก

4. สำหรับ Google Chrome - กด 3 จุด ที่ด้านบนขวาจากนั้นกด เครื่องหมายดาววิธีใช้เครื่องคิดเลขระดับกลาง

1

ขั้นตอนที่ 1

ป้อนชุดตัวเลขของคุณในช่องป้อนข้อมูล ตัวเลขต้องคั่นด้วยลูกน้ำ

2

ขั้นตอนที่ 2

กด Enter บนแป้นพิมพ์หรือที่ลูกศรทางด้านขวาของช่องป้อนข้อมูล

3

ขั้นตอนที่ 3

ในหน้าต่างป๊อปอัปเลือกค้นหาระดับกลาง คุณยังสามารถใช้การค้นหา

ระดับกลางในคณิตศาสตร์คืออะไร

เสียงกลางเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของค่าเฉลี่ยซึ่งใช้ในสถิติทั่วไป ในการคำนวณค่ากลางของชุดตัวเลขคุณต้องรวมค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดจากชุดข้อมูลแล้วหารเป็นสอง
ตัวอย่างสำหรับการคำนวณชุดข้อมูลนี้มีดังต่อไปนี้:
{10, 20, 40, 40, 50}
10 + 50 = 60
60/2 = 30 30 คือค่าระดับกลางตรงนี้