Rekenmachine voor het bovenste of derde kwartiel

Gebruik onze eenvoudige online calculator om de waarde van het bovenste of derde kwartiel van een reeks getallen te berekenen.

Hoe de rekenmachine voor het bovenste of derde kwartiel te gebruiken

Stap 1

Voer uw reeks cijfers in het invoerveld in. Cijfers moeten worden gescheiden door komma's.

Stap 2

Druk op Enter op het toetsenbord of op de pijl rechts van het invoerveld.

Stap 3

Selecteer in het pop-upvenster “Bovenste of derde kwartiel”. U kunt ook de zoekopdracht gebruiken.

Wat is het bovenste of derde kwartiel in wiskunde?

Kwartielen zijn waarden die een gegevenstabel (of een deel ervan) verdelen in vier groepen die ongeveer evenveel waarnemingen bevatten. Het totale volume is verdeeld in vier gelijke delen: 25%, 50%, 75% 100%. De F-waarde van het derde kwartiel (of bovenste kwartiel) Q3 is 0,75.


Kwartielen worden als volgt berekend. De f-waarde van elke waarde uit de gegevenstabel wordt berekend. waarbij i de index van de waarde is en n het aantal waarden. Het derde kwartiel wordt berekend door te interpoleren tussen f-waarden die direct onder en boven 0,75 liggen om de waarde te vinden die overeenkomt met de f-waarde van 0,75.