Bereik calculator

Gebruik onze eenvoudige online bereikcalculator om de bereikwaarde van een reeks getallen te vinden.

Hoe de bereikcalculator te gebruiken

Stap 1

Voer uw reeks cijfers in het invoerveld in. Cijfers moeten worden gescheiden door komma's.

Stap 2

Druk op Enter op het toetsenbord of op de pijl rechts van het invoerveld.

Stap 3

Selecteer Zoek het bereik in het pop-upvenster. U kunt ook de zoekopdracht gebruiken.

Wat is bereik in wiskunde

Bereik is een wiskundige waarde die veel wordt gebruikt bij de analyse van statistische gegevens. Mensen verwarren vaak de waarden voor bereik, modus en gemiddelde. Al deze berekeningen worden voor verschillende doeleinden gebruikt, hoewel ze iets gemeen hebben.


Hoe het bereik wordt berekend. Het bereik van de nummerreeks is de waarde die bij het plaatsen de set in oplopende volgorde, komt precies in het midden van de rij. Als het bedrag van getallen is even, dan zullen er in het midden twee getallen zijn. In zo'n situatie is het resultaat zal het rekenkundig gemiddelde van deze twee getallen zijn.