Lagere of eerste kwartielcalculator

Gebruik onze eenvoudige online calculator om de waarde van het onderste of eerste kwartiel van een reeks getallen te berekenen.

Hoe u de rekenmachine voor het onderste of eerste kwartiel gebruikt

Stap 1

Voer uw reeks cijfers in het invoerveld in. Cijfers moeten worden gescheiden door komma's.

Stap 2

Druk op Enter op het toetsenbord of op de pijl rechts van het invoerveld.

Stap 3

Selecteer in het pop-upvenster "Zoek het onderste of eerste kwartiel". U kunt ook de zoekopdracht gebruiken.

Wat is een lager of eerste kwartiel in wiskunde

Kwartielen zijn waarden die een gegevenstabel (of een deel ervan) verdelen in vier groepen die ongeveer evenveel waarnemingen bevatten. Het totale volume is verdeeld in vier gelijke delen: 25%, 50%, 75% 100%. Het eerste kwartiel (of lagere kwartiel) Q1 wordt gedefinieerd als een waarde met een f-waarde van 0,25. Dit is hetzelfde als het vijfentwintigste percentiel. Het eerste kwartiel wordt berekend door te interpoleren tussen f-waarden die direct onder en boven 0,25 liggen om de waarde te vinden die overeenkomt met de f-waarde van 0,25.