Kalkulačka odchylek

Pomocí naší jednoduché online kalkulačky odchylek najdete hodnotu odchylky libovolné řady čísel.

Jak používat kalkulaci odchylek

Krok 1

Do zadávacího pole zadejte svoji sadu čísel. Čísla musí být oddělena čárkami.

Krok 2

Stiskněte klávesu Enter na klávesnici nebo na šipce napravo od vstupního pole.

Krok 3

V rozbalovacím okně vyberte Najít odchylku. Můžete také použít vyhledávání.

Co je rozptyl v matematice

Variance, zastaralá disperze (lat, která se nazývá pouze rozptyl, je měřítkem rozptylu hustoty pravděpodobnosti kolem jejího těžiště a lze ji fyzicky interpretovat jako moment setrvačnosti. Matematicky představuje rozptyl moment druhého náhodného proměnného druhého řádu Je definována jako střední kvadratická odchylka skutečné náhodné veličiny od její očekávané hodnoty. Jedná se o druhou mocninu směrodatné odchylky, nejdůležitější měřítko disperze ve stochastice.

Rozptyl není nikdy záporný a při změně distribuce se nemění. Rozptyl součtu nekorelovaných náhodných proměnných se rovná součtu jejich odchylek. Nevýhodou rozptylu pro praktické aplikace je to, že na rozdíl od standardní odchylky má jinou jednotku než náhodná proměnná. Protože je definován integrálem, neexistuje pro všechny distribuce, tj. Může být také nekonečný. Rozptyl lze vypočítat pomocí odhadu rozptylu, např. B. rozptyl vzorku lze odhadnout.