Medián zlomku kalkulačka

Pomocí naší jednoduché online kalkulačky Fraction Median můžete najít hodnotu rozsahu libovolné řady čísel.

Jak používat kalkulačku střední frakce

Krok 1

Do zadávacího pole zadejte svoji sadu čísel. Čísla musí být oddělena čárkami.

Krok 2

Stiskněte klávesu Enter na klávesnici nebo na tlačítku Vypočítat.

Krok 3

Výsledek uvidíte okamžitě. Nyní jej můžete kopírovat a používat.

Co je frakční medián v matematice

Medián zlomků: Medián čísla je číslo stojící uprostřed uspořádaného počtu čísel (v případě, že je počet čísel lichý). Pokud je počet čísel v řadě sudý, střední řádek je polovinou součtu dvou čísel stojících uprostřed řádné řady.