Horní nebo třetí kalkulačka

Použijte naši jednoduchou online kalkulačku k výpočtu hodnoty horního nebo třetího kvartilu libovolné řady čísel.

Jak používat horní nebo třetí kvartilovou kalkulačku

Krok 1

Do zadávacího pole zadejte svoji sadu čísel. Čísla musí být oddělena čárkami.

Krok 2

Stiskněte klávesu Enter na klávesnici nebo na šipce napravo od vstupního pole.

Krok 3

V rozbalovacím okně vyberte Horní nebo Třetí kvartil. Můžete také použít vyhledávání.

Co je horní nebo třetí kvartil v matematice

Kvartily jsou hodnoty, které rozdělují datovou tabulku (nebo její část) do čtyř skupin obsahujících přibližně stejný počet pozorování. Celkový objem je rozdělen na čtyři stejné části: 25%, 50%, 75% 100%. Hodnota F třetího kvartilu (nebo horního kvartilu) Q3 je 0,75.

Kvartily se počítají následovně. Vypočítá se hodnota f každé hodnoty z datové tabulky. kde i je index hodnoty an je počet hodnot. Třetí kvartil se vypočítá interpolací mezi hodnotami f, které jsou přímo pod a nad 0,75, aby se našla hodnota odpovídající hodnotě f 0,75.