Určete kalkulačku sekvence

Pomocí naší jednoduché online kalkulačky můžete určit posloupnost libovolné řady čísel.

Jak používat kalkulačku Identifikujte sekvenci

Krok 1

Do zadávacího pole zadejte svoji sadu čísel. Čísla musí být oddělena čárkami.

Krok 2

Stiskněte klávesu Enter na klávesnici nebo na šipce napravo od vstupního pole.

Krok 3

V rozbalovacím okně vyberte Identifikovat sekvenci. Můžete také použít vyhledávání.

Co je identifikace sekvence v matematice

Sekvence je taková sada prvků čísla, která:
- Pro každé přirozené číslo můžete určit prvek dané množiny.
- Toto číslo je číslo položky a označuje pozici položky v pořadí.
- U libovolného prvku (člena) sekvence můžete určit sekvenci, která za ním následuje.
Sekvence je tedy výsledkem důsledného výběru položek dané sady. Pokud se jakákoli konečná sada prvků nazývá vzorek konečného objemu, posloupnost se ukáže jako vzorek nekonečného objemu.