Calculator de varianță

Utilizați calculatorul nostru simplu de varianță online pentru a găsi valoarea varianței oricărei serii de numere.

Cum se folosește calculatorul de varianță

Pasul 1

Introduceți setul de numere în câmpul de introducere. Numerele trebuie separate prin virgule.

Pasul 2

Apăsați Enter pe tastatură sau pe săgeata din dreapta câmpului de introducere.

Pasul 3

În fereastra pop-up, selectați Găsiți varianța. De asemenea, puteți utiliza căutarea.

Ce este varianța în matematică

Varianța, dispersia învechită (lat numită doar scatter este o măsură a dispersiei densității probabilității în jurul centrului său de greutate și poate fi interpretată fizic ca un moment de inerție. Matematic, varianța reprezintă momentul central de ordinul doi al unei variabile aleatorii Este definită ca deviația pătrată medie a unei variabile aleatoare reale față de valoarea ei așteptată.Este pătratul abaterii standard, cea mai importantă măsură a dispersiei în stocastici.

Varianța nu este niciodată negativă și nu se schimbă atunci când distribuția este schimbată. Varianța unei sume de variabile aleatorii necorelate este egală cu suma variațiilor lor. Un dezavantaj al varianței pentru aplicațiile practice este că, spre deosebire de deviația standard, are o unitate diferită de variabila aleatorie. Deoarece este definit de o integrală, nu există pentru toate distribuțiile, adică poate fi și infinit. Varianța poate fi calculată utilizând un estimator al varianței, de ex. B. varianța eșantionului poate fi estimată.