Calculatorul inferior sau primul quartil

Utilizați calculatorul nostru online simplu pentru a calcula valoarea inferioară sau prima quartilă a oricărei serii de numere.

Cum se folosește calculatorul inferior sau primul quartil

Pasul 1

Introduceți setul de numere în câmpul de introducere. Numerele trebuie separate prin virgule.

Pasul 2

Apăsați Enter pe tastatură sau pe săgeata din dreapta câmpului de introducere.

Pasul 3

În fereastra pop-up, selectați Găsiți partea inferioară sau prima quartilă. De asemenea, puteți utiliza căutarea.

Ce este inferior sau primul quartil în matematică

Cvartilele sunt valori care împart un tabel de date (sau o parte din acesta) în patru grupuri care conțin un număr aproximativ egal de observații. Volumul total este împărțit în patru părți egale: 25%, 50%, 75% 100%. Prima cuartilă (sau cuartilă inferioară) Q1 este definită ca o valoare care conține o valoare f de 0,25. Aceasta este la fel ca percentila douăzeci și cinci. Prima quartilă este calculată prin interpolare între valorile f care sunt direct sub și peste 0,25 pentru a găsi valoarea corespunzătoare valorii f de 0,25.