Υπολογιστής εύρους

Χρησιμοποιήστε την απλή ηλεκτρονική αριθμομηχανή εύρους για να βρείτε την τιμή εύρους οποιωνδήποτε σειρών αριθμών.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την Αριθμομηχανή εύρους

Βήμα 1

Εισαγάγετε το σύνολο των αριθμών σας στο πεδίο εισαγωγής. Οι αριθμοί πρέπει να διαχωρίζονται με κόμματα.

Βήμα 2

Πατήστε Enter στο πληκτρολόγιο ή στο βέλος στα δεξιά του πεδίου εισαγωγής.

Βήμα 3

Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε Εύρεση του εύρους. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση.

Τι είναι το εύρος στα μαθηματικά

Το εύρος είναι μια μαθηματική τιμή που χρησιμοποιείται ευρέως στην ανάλυση στατιστικών δεδομένων. Οι άνθρωποι συχνά συγχέουν το εύρος, τη λειτουργία και τις μέσες τιμές. Ωστόσο, όλοι αυτοί οι υπολογισμοί χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς, αν και έχουν κάτι κοινό.

Πώς υπολογίζεται το εύρος. Το εύρος του συνόλου αριθμών είναι η τιμή που, κατά την τοποθέτηση του σετ σε αύξουσα σειρά, θα βρίσκεται ακριβώς στη μέση της σειράς. Εάν ο αριθμός των αριθμών είναι ίσος, τότε στη μέση θα υπάρχουν δύο αριθμοί. Σε μια τέτοια περίπτωση, το αποτέλεσμα θα είναι ο αριθμητικός μέσος όρος αυτών των δύο αριθμών.